Werkwijze


Het ontwerp van een tuin voor u start bij ons altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Door dit gesprek en mede aan de hand van een door u in te vullen vragenlijst komen we de specifieke noden te weten voor uw tuin.

Tijdens het gesprek kijken we ook naar de ligging van uw tuin en de omgevingsfactoren die invloed hebben op de beleving in de tuin (schaduw door gebouwen, eventuele inkijk, mooie uitzichten, …). Daarnaast bekijken we de bodem om te zien wat de eigenschappen hiervan zijn. Aan de hand van de gewenste stijl en uw persoonlijke voorkeuren kiezen we de specifieke planten maar de ligging, omgeving en bodem bepalen in grootte mate welke planten er gebruikt kunnen worden.

Alle verkregen informatie bundelen we dan in een voorontwerp. Dit is geen uitgewerkt plan maar geeft u de indruk waar we naar toe willen gaan met het ontwerp. Indien dit aansluit met uw wensen, gaan we alles verder uitwerken.

Enkel wanneer het voorontwerp goedgekeurd is, spreken we een tarief af voor de volledige uitwerking van het tuinontwerp. De prijs hangt grotendeels af van de grote van de tuin, de benodigde plannen en of wij zelf instaan voor aanleg of niet.

We hebben de mogelijkheid om voor u volgende plannen en presentaties de maken:
  • Tuinontwerp (2D, kleur)
  • Uitvoeringsplan
  • Beplantingsplan
  • Artistieke impressie van de tuin
  • 3D simulatie van de tuin (film + afdrukken)

  •